Moet je je kind nog wel huiswerk laten maken?

Onze kinderen maken vaak lange dagen. School, voorschoolse opvang, naschoolse opvang, sportclubjes, extra lessen, noem maar op.

Moet je je kind nog wel huiswerk laten maken
© Pixabay.com

En als ze rustig thuis zijn, is het vaak nog niet voorbij. Dan ligt er nog huiswerk te wachten. Huiswerk dat bedoeld is om ze meer te laten leren. Beter te laten scoren. Maar werkt dit eigenlijk wel? Hebben onze kinderen eigenlijk niet meer behoefte aan wat meer rust? Of gewoon tijd om lekker vrij te spelen, in plaats van het zoveelste werkblad in te vullen?

Minder huiswerk, meer spelen.
Het bewijs tegen huiswerk groeit. Steeds meer testen laten zien dat kinderen te veel huiswerk mee krijgen en dat het niet bijdraagt aan hun vooruitgang.

Tegelijkertijd zijn er steeds meer onderzoeken die aantonen dat vrij spelen erg belangrijk is voor kinderen. Het komt hun algemene ontwikkeling ten goede, ook hun schoolprestaties. Tegelijkertijd laten onderzoeken zien dat kinderen hier steeds minder tijd voor hebben.

Minder of geen huiswerk meegeven zorgt ervoor dat kinderen meer tijd hebben om gewoon lekker te spelen.

Huiswerk vergroot verschillen
Een ander bezwaar tegen huiswerk is dat het verschillen kan vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat pas om 19:00 thuis komt. Dan is er nog krap tijd voor een snelle maaltijd en een douche. Hopelijk nog even wat tijd met papa of mama en dan naar bed. Als er nog huiswerk gemaakt moet worden, zorgt dit voor nog meer tijdsdruk en stress. En misschien zelfs voor een te korte nachtrust.

Of een kind dat wel vroeg thuis is, maar dat thuis geen rustige plek heeft om huiswerk te kunnen maken. Of die niemand heeft die hem hierin begeleidt en steunt.

Vergelijk dit met een kind dat vroeg thuis is, en rustig aan een bureautje huiswerk kan maken. Of samen met papa of mama aan de keukentafel. Op het gemakje, onder het genot van een kopje thee.

Er is verder geen uitleg nodig dat dit niet eerlijk is.

Huiswerk helemaal afschaffen?
Er zijn steeds meer basisscholen die huiswerk simpelweg afschaffen. Ook zijn er ouders die gewoon zelf de beslissing maken dat hun kind geen huiswerk meer hoeft te doen. Of die een limiet stellen. Bijvoorbeeld: Mijn kind maakt 20 minuten huiswerk per dag. Het huiswerk wat niet af komt in die tijd, maakt mijn kind gewoon niet.

Huiswerk
© Pixabay.com

Wat zeggen experts?
Er zijn leerkrachten en onderwijsexperts die stug vasthouden aan het idee dat huiswerk erbij hoort en dat het kinderen helpt. Ook zijn er die fel tegen huiswerk zijn en die vinden dat het helemaal afgeschaft moet worden.

Maar er is ook een groep die wat genuanceerder denkt. Huiswerk hoeft niet per se goed of slecht te zijn. En het hoeft dus ook niet helemaal afgeschaft te worden. Wel moet er goed nagedacht worden over hoeveel en wat voor huiswerk er wordt meegegeven.

Zo zou er alleen huiswerk moeten worden meegegeven dat al behandeld én begrepen is door de kinderen. En dat laatste is een lastig punt. Ieder kind leert op zijn eigen tempo. Dus geef je het huiswerk te snel mee, dan snapt een deel het nog niet. Wacht je tot iedereen het snapt, dan is het huiswerk voor de “snellere leerlingen” een saaie en onnodige herhaling.

De oplossing zou kunnen zijn om per kind te bepalen welk huiswerk wordt meegegeven. Maar dat levert nog meer werk op voor de leerkrachten, die toch al veel op hun bord hebben…

Welzijn belangrijker dan cijfers
Al met al is er geen simpel antwoord op de vraag of je je kind nog wel huiswerk moet laten maken. Verreweg de meeste scholen verwachten nog dat je kind zijn huiswerk netjes maakt.

Zie je echter dat huiswerk voor stress zorgt bij je kind? Dan is het verstandig om dit met de leerkracht te bespreken en bijvoorbeeld een tijdslimiet voor het huiswerk af te spreken. Het welzijn van je kind is altijd belangrijker dan zijn of haar schoolcijfers! Leerwerk kan altijd nog ingehaald worden, een fijne jeugd niet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *